Gin Tanqueray, Carpano Punt & Mes, Campari e bitter Angostura.
Tanqueray Gin, Carpano Punt & Mes, Campari and Angostura bitter.