Tinta Roriz, Tinta Amarela | Touriga Franca | Porto, Portugal