Tinta Roriz, Tinta Amarela | Touriga Franca,| Porto, Portugal